Dobiega końca kolejna edycja konkursu Zostań Mistrzem Segregacji 2020/2021. Punkty zebrane z poszczególnych kategoriach zostały zliczone a wyniki przekazane koordynatorowi z ramienia Gminy Miejskiej Głogów. Zwycięzcy zostali wyłonieni poprzez zliczenie kilogramów frakcji, które zostały oddane do PSZOK . Nagrody zostaną dostarczone jeszcze w bliżej nie określonym terminie. Gdy tylko będzie nam znany poinformujemy państwa i ogłosimy listę laureatów. Jednocześnie informujemy, że surowce do PSZOK  można przekazywać przez cały rok kalendarzowy , z tym , że po 31 maja zaliczone one będą na poczet przyszłego roku szkolnego.