Podstawa programowa nauczania religii w przedszkolu

C e l e k a t e c h e t y c z n e – w y m a g a n i a o g ó l n e

I. Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary.

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

II. Zainteresowanie tematyką religijną.

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako słowo Boga.

III. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii.

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

IV. Postawa społeczno-moralna.

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania moralno-społecznego poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

Numer podręcznika AZ-04-01/20-KI-1/20 z dnia 28.01.2020. Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski (z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych) przeznaczony dla sześciolatków. Zgodny z programem „TAK dla Jezusa”, numer AZ-0-01/20 z dnia 28.01.2020.

Zawiera 60 tematów i pełni również rolę zeszytu ćwiczeń. 

  • Barwne, radosne ilustracje zachęcają dzieci do poznawania nowych treści.
  • Ikonki podpowiadają, jakie zadanie mają wykonać dzieci.
  • Różnorodność zadań zachęca dzieci do samodzielnej pracy (naklejki, wycinanki, kolorowanie, uzupełnianie rysunków…).
  • W podręczniku umieszczony jest Dyplom ukończenia katechezy przedszkolnej.

Wykaz tematów zawartych w podręczniku dla dzieci sześcioletnich „Tak! Jezus mnie kocha”

I. TAK! JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI JEZUSA
1. Dobrze, że jesteśmy razem
2. Dziękuję Bogu, że jestem
3. Okazujemy miłość w rodzinie
4. Bóg kocha każdego z nas
5. Dziękujemy Bogu za cały świat
6. Odkrywamy ślady Boga w przyrodzie
7. Z radością poznajemy Pana Jezusa
8. Pozdrawiamy Boga znakiem krzyża
9. Jesteśmy dziećmi Bożymi
10. Parafia jest wspólnotą przyjaciół Jezusa

II. TAK! KOCHAMY BOGA CAŁYM SERCEM
11. Dobry Bóg opiekuje się nami – Anioł Stróż
12. Poznajemy znaki, które przypominają nam o Bogu
13. Rozmawiamy z Bogiem o naszych sprawach
14. Z Jezusem mówimy do Boga „Ojcze”
15. Słuchamy Bożych słów
16. W niedzielę odwiedzamy Boga w kościele
17. Szanujemy kościół i święte znaki
18. Dobrymi uczynkami sprawiamy radość Bogu

III. TAK! JEZUS PRZYNOSI NAM RADOŚĆ
19. W Adwencie czekamy na przyjście Jezusa
20. Z Maryją przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem
21. Dzielimy się opłatkiem z bliskimi
22. Z radością witamy Dzieciątko Jezus
23. Z mędrcami kłaniamy się Jezusowi
24. Śpiewamy kolędy dla małego Jezusa
25. Bóg błogosławi nasze domy

IV. TAK! JEZUS UCZY NAS DOBRA
26. Poznajemy rodzinny dom Jezusa w Nazarecie
27. Pan Jezus powołuje uczniów
28. Pan Jezus uczy nas żyć w miłości
29. Pan Jezus pomaga chorym
30. Pan Jezus uczy nas prosić o to, co dobre
31. Pan Jezus posyła uczniów na cały świat

V. TAK! JEZUS BARDZO NAS KOCHA
32. Z Panem Jezusem podejmujemy dobre postanowienia – Wielki Post
33. Idziemy z Panem Jezusem drogą krzyżową
34. Przepraszamy Pana Jezusa za złe postępowanie
35. Przepraszamy rodziców, rodzeństwo, kolegów
36. Staramy się być lepsi
37. Radośnie witamy Jezusa Króla – Niedziela Palmowa
38. Jezus został z nami ukryty w chlebie – Ostatnia Wieczerza
39. Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas
40. W Wielką Sobotę modlimy się przy grobie Jezusa

VI. TAK! Z JEZUSEM BĘDZIEMY ŻYĆ JUŻ ZAWSZE
41. Świętujemy Zmartwychwstanie Pana Jezusa
42. Cieszymy się, że Jezus żyje wśród nas
43. Spotykamy się z Jezusem podczas Mszy Świętej
44. Słuchamy, co Jezus mówi do nas podczas Mszy Świętej
45. Pan Jezus zaprasza nas do swego stołu
46. Pan Jezus przypomina o Bożym miłosierdziu
47. Pan Jezus wstępuje do nieba
48. Duch Święty przychodzi do nas z darami
49. Z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie – Boże Ciało

VII. TAK! ŚWIĘTUJEMY Z JEZUSEM
50. Różaniec – róże dla Matki Bożej
51. Chwalimy Boga razem ze świętymi
52. Modlimy się za naszych zmarłych
53. Chcę być dobrym Polakiem
54. Pan Jezus jest naszym Królem
55. Naśladujemy Świętego Mikołaja w dobroci
56. W maju oddajemy cześć Maryi
57. Wyrażam miłość do mojej mamy
58. Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci
59. Wakacje z Panem Jezusem


Dzień dobry
Dzisiaj dowiemy się dzieci jakie miał widzenie uczeń Jezusa – Jan, kiedy przebywał samotnie na wyspie.

Czy pamiętacie, dlaczego Bóg stworzył niebo i ziemię? Stworzył je On dla Swojej chwały.
Bóg stworzył wszystko dla Swojej chwały i upodobania.

Gwiazdy na niebie, śpiewające ptaki, kwiaty – wszystko powinno Go wielbić, podobnie jak każdy człowiek.

Każdy powinien Go wielbić, ponieważ jest On wielkim i świętym Bogiem, który wszystko stworzył,

troszczy się o to i miłuje nas.
Wszystko wielbiło go na początku, zanim grzech nie pojawił się i nie zepsuł Jego cudownego stworzenia.

Któregoś dnia znowu będzie Go wszystko wielbiło. Biblia mówi nam, że staną się wspaniałe rzeczy,

a następnie wszystko będzie znowu wielbiło i czciło Boga.

Kiedy Jan , jeden z uczniów Jezusa, był już starym człowiekiem, został zesłany na samotną wyspę.

Niegodziwi ludzie posłali go tam, aby nie mógł opowiadać innym o Jezusie.
Pewnego dnia, gdy Jan przebywał sam na tej samotnej wyspie, stało się coś cudownego. Ukazał mu się Pan Jezus.

Serce Jana ponownie się uradowało, że znowu widzi Jezusa. Jan ujrzał Jezusa – jaśniejącego i chwalebnego.

Ujrzał Go takim jaki jest teraz w niebie. Jan przeżył wtedy wizję, coś podobnego do snu.

Kiedy Jan zobaczył Jezusa w całej chwale, upadł na twarz. Jezus położył na nim swoją rękę i rzekł :

” Nie lękaj się. Ja jestem Ten, który żyje, a był umarły. Będę żył na wieki wieków ” .
W tedy Jezus ukazał Janowi, co się wydarzy. Jan zapisał to wszystko w księdze.

Możemy przeczytać wszystko o wizji Jana w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie św. Jana.
Niektóre rzeczy, które widział Jan, były straszne. Grzech, szatan oraz wszyscy niegodziwi ludzie,

którzy nie kochali Pana Boga i nie wypełniali Jego przykazań, zostali strasznie ukarani.

Lecz Jezus ukazał Janowi, że po tych strasznych i przerażających wydarzeniach nastąpią następne wydarzenia,

które będą piękne i chwalebne,

a na końcu niebo i ziemia pełne będą chwały Bożej.
Jan ujrzał nowe niebo i nową ziemię. Widział też przepiękne miasto, zstępujące z nieba – Jeruzalem.  

     Wtedy Jan usłyszał głos, mówiący : „Spójrz, Bóg przychodzi, aby mieszkać ze Swoim ludem!

On otrze wszelką łzę. Nie będzie więcej smutku, choroby, bólu ani śmierci! ” 

Jan przekazał nam, że widział nowe Jeruzalem lśniące od pięknych, drogich kamieni i jaśniejące chwałą Bożą.

Nie było w nim potrzebne światło słoneczne, ani księżycowe, ponieważ światłem jego jest chwała Boża.

               Nie będzie w nim nigdy nocy. Będzie w nim tylko światłość, radość, szczęście i uwielbienie na wieki Boga. Gdy Jan ujrzał to wszystko, modlił się: ” Przyjdź, Panie Jezu! ” . Nie mógł doczekać się ,kiedy naprawdę wydarzą się te cudowne rzeczy. Gdy myślimy o tym wspaniałym szczęściu, które nadchodzi i o tym, że będziemy uczestnikami Bożej chwały, módlmy się także: ’ Przyjdź Panie Jezu! „.

Nowe niebo i nowa ziemia

21 Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły

— nie ma już morza.

Zobaczyłem też Święte Miasto, Nową Jerozolimę. Zstępowało z nieba od Boga.

Przygotowane było jak panna młoda, wystrojona dla swego męża.

I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił: Oto namiot zgromadzenia Boga oraz ludzi!

Będzie z nimi mieszkał. Oni będą Mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg — ich Bóg.

Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju;

ponieważ pierwsze rzeczy — przeminęły.

I ogłosił Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko czynię nowym. Potem dodał:

Napisz: Te słowa są prawdziwe i godne wiary.

Oznajmił mi także: Stało się! Ja jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem.

Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia.

Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

Życzę wam małe serduszka, które Pan Bóg bardzo kocha, miłych,

radosnych dni w tym wakacyjnym wypoczynku.

Nie zapominajcie odmawiać modlitwę do Anioła Stróża ,

aby opatrzność Boża była zawsze z wami w każdym dniu i w każdym czasie.

                                               Zostańcie z Panem Bogiem.                                             

SZCZĘŚĆ BOŻE