Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, wprowadzenie w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, rok liturgiczny i związane z nimi uroczystości i święta. Dzieci w trakcie zajęć śpiewają, tańczą, kolorują obrazki.


Dzień dobry
Dzisiaj dowiemy się dzieci jakie miał widzenie uczeń Jezusa – Jan, kiedy przebywał samotnie na wyspie.

Czy pamiętacie, dlaczego Bóg stworzył niebo i ziemię? Stworzył je On dla Swojej chwały.
Bóg stworzył wszystko dla Swojej chwały i upodobania.

Gwiazdy na niebie, śpiewające ptaki, kwiaty – wszystko powinno Go wielbić, podobnie jak każdy człowiek.

Każdy powinien Go wielbić, ponieważ jest On wielkim i świętym Bogiem, który wszystko stworzył,

troszczy się o to i miłuje nas.
Wszystko wielbiło go na początku, zanim grzech nie pojawił się i nie zepsuł Jego cudownego stworzenia.

Któregoś dnia znowu będzie Go wszystko wielbiło. Biblia mówi nam, że staną się wspaniałe rzeczy,

a następnie wszystko będzie znowu wielbiło i czciło Boga.

Kiedy Jan , jeden z uczniów Jezusa, był już starym człowiekiem, został zesłany na samotną wyspę.

Niegodziwi ludzie posłali go tam, aby nie mógł opowiadać innym o Jezusie.
Pewnego dnia, gdy Jan przebywał sam na tej samotnej wyspie, stało się coś cudownego. Ukazał mu się Pan Jezus.

Serce Jana ponownie się uradowało, że znowu widzi Jezusa. Jan ujrzał Jezusa – jaśniejącego i chwalebnego.

Ujrzał Go takim jaki jest teraz w niebie. Jan przeżył wtedy wizję, coś podobnego do snu.

Kiedy Jan zobaczył Jezusa w całej chwale, upadł na twarz. Jezus położył na nim swoją rękę i rzekł :

” Nie lękaj się. Ja jestem Ten, który żyje, a był umarły. Będę żył na wieki wieków ” .
W tedy Jezus ukazał Janowi, co się wydarzy. Jan zapisał to wszystko w księdze.

Możemy przeczytać wszystko o wizji Jana w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie św. Jana.
Niektóre rzeczy, które widział Jan, były straszne. Grzech, szatan oraz wszyscy niegodziwi ludzie,

którzy nie kochali Pana Boga i nie wypełniali Jego przykazań, zostali strasznie ukarani.

Lecz Jezus ukazał Janowi, że po tych strasznych i przerażających wydarzeniach nastąpią następne wydarzenia,

które będą piękne i chwalebne,

a na końcu niebo i ziemia pełne będą chwały Bożej.
Jan ujrzał nowe niebo i nową ziemię. Widział też przepiękne miasto, zstępujące z nieba – Jeruzalem.  

     Wtedy Jan usłyszał głos, mówiący : “Spójrz, Bóg przychodzi, aby mieszkać ze Swoim ludem!

On otrze wszelką łzę. Nie będzie więcej smutku, choroby, bólu ani śmierci! ” 

Jan przekazał nam, że widział nowe Jeruzalem lśniące od pięknych, drogich kamieni i jaśniejące chwałą Bożą.

Nie było w nim potrzebne światło słoneczne, ani księżycowe, ponieważ światłem jego jest chwała Boża.

               Nie będzie w nim nigdy nocy. Będzie w nim tylko światłość, radość, szczęście i uwielbienie na wieki Boga. Gdy Jan ujrzał to wszystko, modlił się: ” Przyjdź, Panie Jezu! ” . Nie mógł doczekać się ,kiedy naprawdę wydarzą się te cudowne rzeczy. Gdy myślimy o tym wspaniałym szczęściu, które nadchodzi i o tym, że będziemy uczestnikami Bożej chwały, módlmy się także: ‘ Przyjdź Panie Jezu! “.

Nowe niebo i nowa ziemia

21 Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły

— nie ma już morza.

Zobaczyłem też Święte Miasto, Nową Jerozolimę. Zstępowało z nieba od Boga.

Przygotowane było jak panna młoda, wystrojona dla swego męża.

I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił: Oto namiot zgromadzenia Boga oraz ludzi!

Będzie z nimi mieszkał. Oni będą Mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg — ich Bóg.

Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju;

ponieważ pierwsze rzeczy — przeminęły.

I ogłosił Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko czynię nowym. Potem dodał:

Napisz: Te słowa są prawdziwe i godne wiary.

Oznajmił mi także: Stało się! Ja jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem.

Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia.

Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

Życzę wam małe serduszka, które Pan Bóg bardzo kocha, miłych,

radosnych dni w tym wakacyjnym wypoczynku.

Nie zapominajcie odmawiać modlitwę do Anioła Stróża ,

aby opatrzność Boża była zawsze z wami w każdym dniu i w każdym czasie.

                                               Zostańcie z Panem Bogiem.                                             

SZCZĘŚĆ BOŻE