Ubezpieczenie uczniów NNW na rok 2022/2023

Rada Rodziców wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia NNW dzieci w firmie TUZ Ubezpieczenia.

Niniejsze ubezpieczenie działa 24h/7 w domu, w życiu prywatnym, w przedszkolu

oraz na zajęciach sportowych (cały świat).

Ubezpieczenie obowiązuje od 1.09.2022 do 31.08.2023r.

Numer Polisy: POLISA SZK Nr 0048314

Ubezpieczenie grupowe:

Aby przystąpić do ubezpieczenia grupowego, pieniądze wpłacamy

bezpośrednio na konto bankowe podane poniżej, w wysokości:

a) 38 zł/os. – 25 tys. zł sumy ubezpieczenia

Instrukcja zakupu ubezpieczenia:

Wpłat należy dokonywać na rachunek podany poniżej:

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

71 2490 0005 0000 4000 4731 1580

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i grupa przedszkolna

(np. Jan Nowak, grupa x) Składka 38 zł/os.

!!PIENIĄDZE PROSZĘ WPŁACAĆ DO 20 PAŹDZIERNIKA !!

Kontakt do Agenta: Oliwia Malec Tel. 882 041 937 e-mail: o.malec@ubezpieczony.net.pl