Ubezpieczenie uczniów NNW na rok 2023/2024

Rada Rodziców wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia NNW dzieci w firmie TUZ Ubezpieczenia.

Niniejsze ubezpieczenie działa 24h/7 w domu, w życiu prywatnym, w przedszkolu oraz na zajęciach sportowych (cały świat).

Ubezpieczenie obowiązuje od 1.09.2023 do 31.08.2024r.

Numer Polisy: POLISA SZK Nr SZG0000650
Polisa jest już aktywna, można indywidualnie wejść w aktywny link i wykupić ubezpieczenie dla swojego dziecka. Roczna składka wynosi 40 zł za pierwsze dziecko, 38zł za drugie, 36zł za trzecie. W przypadku zaznaczenia w polisie opcji wyrażenia zgodny na wszelkie przetwarzanie danych można skorzystać z dodatkowej 5% zniżki na wykup ubezpieczenia.
https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=UxASqvSF3uDk

!!PIENIĄDZE PROSZĘ WPŁACAĆ DO 30 WRZEŚNIA!!

Kontakt do Agenta: Robert Gajzler Tel. 737 474 041