PROSTE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DO WYKONYWANIA W DOMU

mgr Karolina Kozłowska-Drużkowska

Logopeda przedszkolny co roku we wrześniu przeprowadza logopedyczne badania przesiewowe służące wykryciu nieprawidłowości w rozwoju mowy, trudności w porozumiewaniu się oraz innych zaburzeń rozwojowych. Dokonywana jest wstępna ocena rozwoju mowy, sprawności narządów artykulacyjnych, lateralizacji, słuchu fizycznego i percepcji słuchowej oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. Jeżeli występują jakieś nieprawidłowości w mowie, dzieci objęte zostają terapią logopedyczną. Logopeda nawiązuje kontakt z rodzicami dzieci objętych wspomaganiem rozwoju, ustala formy współpracy, udziela porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Czasami logopeda wskazuje na potrzebę badań laryngologicznych, foniatrycznych, ortodontycznych lub neurologicznych.

Zajęcia z terapii logopedycznej mają charakter indywidualny