1.

Nasze  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17 W GŁOGOWIE

powstało 1 września 1981 roku.

W obecnym budynku placówka funkcjonuje o 1987 roku.  Przedszkole znajduje się w parterowym budynku, położonym w centrum osiedla Piastów Śląskich I. Przedszkole posiada 6 odpowiednio przygotowanych sal zabaw, oraz kuchnię, gabinet logopedyczny, pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Na terenie placówki znajduje się korzystnie usytuowany plac zabaw, znajdujący się z dala od ruchliwych ulic.


2. Godziny otwarcia placówki

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30.      

  •  Przyprowadzanie dzieci odbywa się od godziny 6.00 do 8.00.       
  • Odbieranie dzieci odbywa się od godziny 14.15 do 16.30.

3. Logo przedszkola


4.

Wizja przedszkola

Istniejemy po to, aby w życzliwej atmosferze odpowiedzialności wszystkich pracowników kształtować naszego wychowanka, który będzie gotowy do samodzielnego poznawania otaczającego świata w poczuciu własnej wartości.
Naszym marzeniem jest, aby dzieci wykazywały się kreatywnością i koleżeńskością w zdobywaniu społecznych doświadczeń podczas aktywnego odbioru i tworzenia sztuki teatralnej na podstawie klasyki literatury dziecięcej.

Zmierzamy do wychowania komunikatywnego, tolerancyjnego oraz wrażliwego na potrzeby ludzi, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie rozwiniętego przedszkolaka.  Pragniemy tworzyć przedszkole bezpieczne i szczęśliwe oraz silnie zintegrowane ze środowiskiem  rodzinnym, aby wychować przyszłego odbiorcę sztuki  ustaloną hierarchią wartości, optymistycznym nastawieniem do życia i adekwatną samooceną. 

Misja przedszkola

Istniejemy, aby pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w reakcjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Alfabet naszym przewodnikiem w dążeniu do doskonałości.

Absolwent to nasz wychowanek dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole.

Bezpieczeństwo to najważniejszy priorytet w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Certyfikat uzyskany przez placówkę w działaniach na rzecz ochrony dzieci przed szeroko  pojętym krzywdzeniem.

Dziecko to najważniejsza istota w całym procesie wychowania i edukacji.

Edukacja na wysokim poziomie z pakietem oferty dodatkowej.

Fb – to nasz najszybszy komunikator z rodzicami wychowanków, tu obserwują nasze codzienne zabawy, działania, uczestniczą w relacjach na żywo.

Głogów –nasza mała ojczyzna, to nasz cykliczny konkurs wiedzy o naszym mieście,  organizowany dla przedszkolaków pod patronatem prezydenta miasta Głogowa.

Historia naszego kraju, regionu i miasta nie jest nam obca.

Integracja ze środowiskiem niepełnosprawnych rówieśników.

Jakość przyświeca naszym działaniom,są starannie zaplanowane i zrealizowane.

Klimat przedszkola jest przyjazny dzieciom i ich rodzicom.

Lokalizacja w centralnym punkcie osiedla Piastów Śl. I z dala od zgiełku ruchliwych ulic z dużym placem zabaw dającym możliwości na jego ciekawe zagospodarowanie.

Łączymy ze sobą tradycję z nowoczesnością.

Metody pracy z dziećmi są bardzo różnorodne.

Nauczyciele wykwalifikowani w wielu specjalnościach z ciekawymi pomysłami do pracy.

Obserwacja i diagnoza rozwoju dzieci prowadzona w celu organizowania właściwych  działań wspierających ich rozwój.

Posiłki przedszkolne są smaczne, zdrowe i kolorowe.

Rodzice zaangażowani w życie przedszkolne.

Seniorzy to nasi przyjaciele, współuczestniczą w tworzeniu naszej własnej tradycji.

Twórczość dziecięca  rozwijana na wiele różnych sposobów.

Uwrażliwianie na konieczność niesienia pomocy potrzebującym ludziom i zwierzętom  poprzez organizowanie i uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

Wycieczki do różnych środowisk społecznych i przyrodniczych.

Yes of course! Angielski to nasz drugi język.

Zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.