Jednym z nowych obowiązków wynikających z Ochrony danych Osobowych jest umieszczenie na stronie internetowej danych kontaktowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018  Art. 11.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub e-mail: iod@odoplus.pl

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w przedszkolu
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahenta
  3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla nowego pracownika
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji do pracy