PRACOWNICY

Nad prawidłową organizacją pracy w naszym przedszkolu czuwają:

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 17 w Głogowie:

mgr Urszula Rybakowska – Olszak

Zastępca dyrektora: mgr Danuta Murzyńska

O sferę edukacyjną dbają nauczyciele:

(3-latki)

mgr Justyna Bielawa- nauczyciel dyplomowany

(3/4-latki)

mgr Alicja Grodecka- nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Sinkowska – nauczyciel dyplomowany

(4-latki )

mgr Natalia Pusz – nauczyciel poczatkujący
mgr Beata Olszanowska – nauczyciel początkujący

(5-latki)

mgr Karolina Kozłowska – Drużkowska – nauczyciel mianowany
mgr Regina Nowak – nauczyciel początkujący

(6-latki I )

mgr Marzena Bura – Szczupiel – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Wycichowska – Francug – nauczyciel dyplomowany

(6-latki II)

mgr Gabriela Król – nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Murzyńska- nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele specjaliści:

Pedagog: mgr Anna Dagiel

Pedagog specjalny: mgr Anna Dagiel

Psycholog: mgr Karolina Janik

Nauczycielom w najmłodszej grupie pomaga

Renata Rówińska

Sprawy finansowe i żywieniowe

Księgowa mgr Dominika Wach

Kierownik gospodarczy  mgr Agnieszka Tryka

Pracownicy kuchni:

Kuchmistrz Alicja Bagińska

Monika Tobiś 

Magdalena Lachowicz

Jolanta Jabłońska

Magdalena Ratajczak

O higienę, porządek i wsparcie dla nauczycieli w placówce troszczą się:

Beata Bielecka (4-latki)

Barbara Szylko (3/4-latki)

Bogumiła Dąbrowska (5-latki)

Agnieszka Francug (6-latki I)

Bożena Gaś, Dorota Wójciak (3-latki)

Monika Łabędź-Kubiak (6-latki II)

Budynek i jego wyposażenie zabezpieczają:

Konserwatorzy: Edward Piekacz i Tadeusz Marciniak