Innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Ma ono określone ramy czasowe, cele, etapy i sposoby realizacji zadań, zakładane rezultaty, ponoszone koszty oraz wykorzystanie efektów realizacji.

W roku szkolnym 2022/23 w naszym przedszkolu nauczyciele wraz ze swoimi wychowankami realizują kilka innowacji pedagogicznych:

  1. Kodowanie na dywanie- 6latki II
  2. Przybij piątkę rodzinie – 3latki
  3. Migamy, ze sobą rozmawiamy – wszystkie grupy
  4. Muzykowanie na dywanie – 5latki
  5. Relaksowanie z jogą na dywanie– 4-latki II
  6. Poznajemy zawody rodziców -6-latki I