Innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Ma ono określone ramy czasowe, cele, etapy i sposoby realizacji zadań, zakładane rezultaty, ponoszone koszty oraz wykorzystanie efektów realizacji.

W roku szkolnym 2020/21 w naszym przedszkolu nauczyciele wraz ze swoimi wychowankami realizują kilka innowacji pedagogicznych:

  1. Tańce i zabawy z muzyką- 6latki II
  2. Mali badacze eksperymentują i odkrywają – 3latki
  3. Migamy, ze sobą rozmawiamy – wszystkie grupy
  4. Zabawy ruchowe w przedszkolu z elementami jogi – 5latki
  5. Moje imię – moja tożsamość– 4-5latki
  6. Ekologiczny przedszkolak – Polak -4-5latki