Reprezentantami wszystkich rodziców naszych przedszkolaków w roku szkolnym 2020/2021 są:

Przewodniczący

Kamil Podhajski

Zastępca

Bartosz Ławrowski

Sekretarz

Karolina Gabrysz