Cele projektu:

  • Budowanie świadomości nt. polskiego języka migowego,
  • Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci na płaszczyźnie motorycznej, emocjonalnej, społecznej i intelektualnej,
  • Wzbogacenie codziennej pracy z dziećmi o elementy polskiego języka migowego,
  • Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci,
  • Rozwijanie otwartości, empatii i pewności siebie w otaczającym dzieci świecie,
  • Poszerzanie światopoglądu dzieci,
  • Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
  • Poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów i specjalistów.