SZANOWNI RODZICE

OD PONIEDZIAŁKU 19 PAŹDZIERNIKA W PRZEDSZKOLU ZOSTAJĄ WPROWADZONE ZMIANY W ORGANIZACJI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI.

RODZICE NIE BĘDĄ WCHODZIĆ NA TEREN PLACÓWKI

  DZIECI BĘDĄ ODBIERANE OD RODZICÓW PRZY DRZWIACH PRZEDSZKOLA PRZY PORANNYM ICH PRZYPROWADZANIU
I ODPROWADZANE DO DRZWI PRZEZ POMOCE NAUCZYCIELA PRZY ODBIORZE DZIECI Z PLACÓWKI.

W związku ze wzrastającą ilością zachorowań na terenie naszego miasta i objęciem naszego rejonu czerwoną strefą zwracam się do Rodziców z prośbą o:

  • baczne obserwowanie stanu zdrowia dziecka i pozostałych członków rodziny,
  • nie ignorowanie objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem u dziecka i u członków rodziny,
  • nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi,
  • w przypadku zaistnienia objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem zgłoszenie się do lekarza,
  • w przypadku potwierdzenia zachorowania u dziecka lub u członka rodziny natychmiastowe poinformowanie przedszkola na adres :pp17@www.glogow.pl      lub telefonicznie 76 8358245

Mam nadzieję, że przy zachowaniu środków ostrożności ten rok szkolny będzie przebiegał bez zakłóceń i będziemy mogli zapewnić opiekę przedszkolakom przez cały rok szkolny , bez koniecznych przerw ,które będą utrudnieniem dla nas wszystkich.

SYTUACJA JEST SZCZEGÓLNIE TRUDNA, DLATEGO TEŻ W TROSCE O ZDROWIE WŁASNE I INNYCH
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOSUJMY SIĘ DO ZALECEŃ.

                                                                   Urszula Rybakowska-Olszak – dyrektor przedszkola