W związku z zakończoną kolejną edycją konkursu Zostań Mistrzem Segregacji 2021/2022  informuję, że uroczysta Gala zostanie zorganizowana

27 września 2022 r.

W tym roku chcielibyśmy wyjątkowo nagrodzić uczestników konkursu wręczając nie tylko nagrody, ale również zaprosić ich na spektakl ekologiczny w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie.

Lista laureatów z naszego przedszkola i godzina spektaklu zostanie ogłoszona we wrześniu 2022r na tablicach informacyjnych poszczególnych grup, oraz stronie internetowej naszego przedszkola. Rodzice dzieci kończących naukę w przedszkolu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dziękujemy za czynny udział w konkursie i już zapraszamy do kolejnej edycji w roku szkolnym 2022 – 2023. Punkty zdobyte w miesiącach wakacyjnych przechodzą na następny rok.