Nowa rekrutacja już za pasem.

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 7 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem i podstawowymi terminami rekrutacji.

Informuję również, że wprowadzanie wniosków dzieci kontynuujących do systemu przez przedszkola – rodzice składają pisemną deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu, zostało zaplanowane od 1.02 do 08.02. Wnioski otrzymacie Państwo wkrótce.