Nawet jeśli dziecko zostawało do tej pory pod opieką babci czy opiekunki, przedszkolne rozstania bywają bardzo trudne i poruszające. w pierwszych dniach września nierzadko natrafimy na pochlipujacych w szatni…rodziców! Trudno sie dziwić. Dla dorosłych też wszystko jest nowe i często zaskakujące.