Nasze przedszkolaki na co dzień biorą udział w róźnych akcjach, konkursach lokalnych ,

regionalnych i ogólnopolskich.

W tym miejscu chcemy informować wszystkich o sukcesach dzieci. 


Rok szkolny 2020/2021