Szanowni Państwo, Drodzy Głogowianie,

Ruszamy z miejską akcją społeczną przeciwdziałającą wandalom niszczącym nasze wspólne mienie.

Celem akcji pod hasłem „Nie udawaj, że nie widzisz” jest uwrażliwienie mieszkańców na chuligańskie czyny szkodliwe społecznie oraz ukazanie skutków aktów wandalizmu w naszym mieście.

Od lat chuligani, w większości bezkarnie, dewastują nasze wspólne mienie – wybijają szyby w wiatach przystankowych, niszczą latarnie, iluminacje, parkometry, ławki, kosze na śmieci, elewacje budynków, a także zieleń miejską. Za inną formę niszczenia mienia odpowiadają właściciele psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach.

Corocznie na naprawę aktów wandalizmu związaną tylko z elementami małej architektury wydajemy około 100 tysięcy złotych. Te pieniądze można spożytkować inaczej!

Dlatego proszę Was o pomoc! Razem zadbajmy o nasze miasto! Bądźmy wrażliwi, reagujmy, zgłaszajmy chuliganów na policję, zwracajmy uwagę wszystkim, którzy śmiecą, niszczą, nie sprzątają po sobie! Zachęcam do szybkiego informowania służb miejskich i policji o wszelkich zaobserwowanych wykroczeniach i przestępstwach przeciwko naszemu wspólnemu mieniu. Taka postawa obywatelska, takie dbanie o miasto nic nie kosztuje, a naprawa skutków aktów chuligańskich liczona jest w dziesiątkach tysięcy złotych.

Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Głogowie, a partnerami Komenda Powiatowa Policji
w Głogowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Akcję wspierają radni Rady Miejskiej w Głogowie, Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa, Młodzieżowa Rada Powiatu Głogowskiego, seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Cicha Przystań, Komunikacja Miejska w Głogowie, Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. Patronaty medialne nad akcją objęły redakcje Głosu Głogowa, Radia Elki oraz portale miedziowe.pl oraz my:glogow.pl.