Uczestnicy, a w nim laureatka II miejscaorganizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 20 w Głogowie.