Rok szkolny 2020/2021Rok szkolny 2019/2020Akcja  „Zostań Mistrzem Segregacji”

 Akcja  „Zostań Mistrzem Segregacji” na rok szkolny 2019/2020
została zakończona z dniem 31.05.2020r.
Dostarczone kartki z ilościami zebranych odpadów zostały zliczone.
Laureaci poszczególnych kategorii zostaną wkrótce wyłonieni.
Nagrody  dla zwycięzców konkursu w sytuacji  gdyby nie  odbyła się
uroczysta gala wręczenia, przekazane zostaną do placówki (przedszkola).
Surowce do PSZOK można przekazywać przez cały rok kalendarzowy,
z tym że po 31 maja zaliczane będą one na poczet przyszłego roku
szkolnego. Dziękujemy bardzo dzieciom i rodzicom za włączenie się
do tegorocznej akcji. Wierzymy, że poczucie odpowiedzialności
i nabyte umiejętności prawidłowego segregowania odpadów
przyniesie nam i naszej planecie wiele korzyści.
 
                                                                      Koordynator Justyna Ptak