To już 4 edycja konkursu wiedzy o Głogowie „Głogów moja mała ojczyzna” pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa. Konkurs kierowany jest do wszystkich przedszkoli publicznych w mieście. Głównym celem konkursu jest rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania naszym miastem, kształtowanie emocjonalnej więzi z małą ojczyzną, zachęcanie do poznawania historii miasta. W trakcie trwania wspólnej zabawy dzieci:- recytują wiersze o Głogowie,które powstały na okoliczność konkursu we wszystkich przedszkolach, -wykonują pracę plastyczną- odpowiadają na wylosowane pytania ,- dziś dodatkowo ułożyły puzle- gigantyczny herb miasta- orientują się w symbolach miasta, jego budowlach, ciekawych miejscach.Z każdej edycji konkursu powstaje tomik wierszy , poezji o Głogowie. Jest już tego całkiem sporo. Tworczość dzieci, rodziców i nauczycieli jest bardzo bogata. Całość wydarzenia uświetniają swoimi występami nasi przedszkolacy. Co roku zapoznajemy dzieci z inną legendą o Głogowie. Dziś na scenie przedszkolnego teatru zagościło ŻELAZKO. Nagrodami dla uczestnikow były pozycję ksiażkowe- pięknie wydany zbiór ” Legend z ziemi Głogowskiej” , przekazane przez Pana Prezydenta Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa, kolorowanki o głogowskich dzieciach podarowane przez Pana Dariusza Czaję i Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych , jak również dyplomy okolicznościowe i słodkości dla dzieci.