Informujemy Państwa, że z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci oraz zasadami organizacji pracy w przedszkolu obowiązującymi od dnia 01.09.2020r.