W dniu 2.04.2024r. o godz. 7:30 rozpoczynamy rekrutację na miesiące wakacyjne. Zapisy będą trwały do 15 kwietnia , do godz. 15:00.

 Informacje dotyczące zapisów dzieci na miesiące wakacyjne:

  1. Rodzic składa Kartę Zapisu, jeżeli dziecko uczęszczało do placówki prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów w roku szkolnym 2023/2024.
  2. Rodzic samodzielnie składa Kartę Zapisu TYLKO do przedszkola, do którego chce zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024.
  3. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku na okres wakacyjny, może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
  4. Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.
  5. Rodzice wychowanków dzieci z innych przedszkoli muszą wypełnić jeszcze oświadczenie o świadczeniu usług wykraczających poza podstawę programową na czas wakacji.
  6. Wszystkie dokumenty należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do wybranego dyżurującego przedszkola.

Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

 Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

Oddział przedszkolny nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę do momentu wyczerpania zaplanowanej liczby miejsc.

Dokumenty w formacje PDF do pobrania:

Karta-zapisu-dziecka-oswiadczenia-2024-—-LIPIEC-1.pdf

Karta-zapisu-dziecka-oswiadczenia-2024-SIERPIEN-1.pdf

Klauzula-informacyjna-RODO-wakacje-2022.pdf

Oświadczenie-dla-6-latkow.pdf

Oświadczenie-dla-dzieci-mlodzszych.pdf

ZPM-Nr-190.2022-z-dnia-18-listopada-2022-r.-w-spr.-ustalenia-zasad-organizacji-dyzuru.pdf