W dniu 3.04.2023r. rozpoczynamy rekrutację na miesiące wakacyjne.

 Informacje dotyczące zapisów dzieci na miesiące wakacyjne:

1. Rodzic składa Kartę Zapisu, jeżeli dziecko uczęszczało do placówki prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów w roku szkolnym 2022/2023.

2. Rodzic samodzielnie składa Kartę Zapisu TYLKO do przedszkola, do którego chce zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2022/2023.

3. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku na okres wakacyjny, może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

4. Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

5. Rodzice wychowanków dzieci z innych przedszkoli muszą wypełnić jeszcze oświadczenie o świadczeniu usług wykraczających poza podstawę programową na czas wakacji.

6. Wszystkie dokumenty należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do wybranego dyżurującego przedszkola.