Dyżur wakacyjny 2022Z dniem 01.04.2022r rozpoczyna się rekrutacja na miesiące wakacyjne.Rodzic składa kartę zapisu w formie papierowej na miesiące wakacyjne w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2021/22.Po zakończeniu rekrutacji na miesiące wakacyjne, dzieci zapisane zostaną przypisane do przedszkoli wg wzoru z zastrzeżeniem, dostępności wolnych miejsc, w przeciwnym razie dziecko może zostać skierowane do innego dyżurującego przedszkola.

LIPIEC: PP15 -> PP17 i PP21SIERPIEŃ: PP17 -> PP15

Złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym.Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.W mocy pozostają zapisy ZPM Nr 201/2019 w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.