Drodzy Rodzice,

przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Głogowie przekazujemy informacje na temat kampanii informacyjnej „Wybieraj zdrową żywność” #EUChooseSafeFood, mającą na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w UE oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania skierowana jest głównie do obywateli UE w wieku 25-45 lat ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców.

W dniach 25-26.10.2021r. zostaną Państwu przedstawione prezentacje dotyczące: substancji dodatkowych do żywności;  działalności EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz wymagań higienicznych żywności.

Szczegółowe informacje na temat kampanii EFSA#EUChooseSafeFood dostępne są na stronie:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/gis/kampania-efsa-wybieraj-bezpieczna-zywnosc

i Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: