6-latki uczestniczyły dzisiaj w Dniach Otwartych Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie. Brały czynny udział w zawodach sportowych.