O nareszcie zima

do nas zawitała,

swe uroki białe

wszystkim pokazała.

Możemy ulepić

ze śniegu bałwana.

Możemy się tarzać

w śniegu po kolana.