ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE odgrywają ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka. Mają na celu kształcenie poczucia rytmu. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Dzieci reagują na muzykę radością, intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają, poważnieją i mówią o niej. Pod wpływem zajęć rytmicznych takie reakcje mogą przekształcić się 

w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu.

Zajęcia rytmiczne rozwijają nie tylko wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu, lecz także wpływają na rozwój klatki piersiowej oraz wzmacniają więzadła głosowe. Zajęcia przy muzyce kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałują na pracę narządów wewnętrznych (płuc, serca) i układu nerwowego. Rozwijają również wyobraźnię dziecka.

 Zajęcia są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Dla 3-4-latków trwają 15- minut, a dla 5-6-latków – 30 minut.

Dzięki zajęciom dzieci potrafią reagować ruchem na zamianę dynamiki i tempa muzyki, odtwarzać zadany rytm, interpretować ruchem treść muzyki, wygrywać rytm na instrumentach perkusyjnych, Rozróżniają także barwę dźwięków, rozwijają poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą.